четвер, 2 лютого 2017 р.

Бойові єйці !

 
В перидмістю Млинок, люде, нидавно сталасі страшна траґедія. Єйціма трафіли мерови по планшету ! Ви сі тіко подивіт на него, га ? Лише д
ва яйка, люде, а смроду на всей світ, курва, ніби на них ціла птахофабрика сі всрала. Навит з другого кінцє світу коріспондєнти дзвонят і бронюют си пару хвилин на інтирв'йу з героями шкандалю.   А я повім, жи єйціма кідати в голову - то вЕликий гріх. Бо вас можут звинуватити в посяганні на убійство. Особливо, якшо то голова міста. Но бо з єйця могло би сі вілупити якєсь циплєтко, а ви ним в голову, га ? А якшо та голова ше й фист який злий ґазда, тодий то є гріх подвійний. В дипутатів, навит ріжного рівнє, тиж ни варто кідати єйціма, хіба шо тими, котрі в них тіко шо відорвали, за їх супирпрофисійну діяльніст. Бо кінеш єдним, а штиняти бде, ніби на него цілий ріфріжиратор єєць сі вісипав.   І тому, люде, я вам зара поясню ЧИМ тре сі кідати, якшо ви фист нирвові. Але попириджєю, шо то смирдит ! Бо то є гівно, звичайне люцкє ГІВНО !
З єйціма, люде, вас не в кажну міську раду пустят, особливо, якшо там ниніка сесия. Хлопів то точно ни пустєт, хіба шо тотих з тонкім голосом...
  А протів гівна, курва, нима жадного закону, котрий би го забороняв. З ним мож ходити всюда, мож носити зи собов як хоч. Чи то в мішечку з цирати, чи просто в кішени, чи то в самім собі. Гівно є фист ифективним засобом, на відміну від зільонкі, яєць та єнчіх проявів протесту. Ни варто користуватисі чужим гівном, бо то є порушиннє права власності. Тодий тре в автора брати довіреність на право користування. Воно вам тре ? Вам шо, свого мало ?
  Перид тим, як метати в дипутата, чи в чийогось заступника гівном, тре фист файно сі прицілити, би раптом ни трафіти в планшет, бо то може бути розцінене, як посігання на диржавну власніст.
Купіт си тишчу плястікових мішечків за десіть гривень, знайдіт однодумців, роздайте їм тото і обовізково поясніт їм правила технікі бизпекі при роботі з гівном. Етікєт повидінки під чєс метання обмежуєсі тіко здоровим глуздом метальшчіка. Дотримуйте сі чотирох головних засад.
1. Перид кіданням гівном, ним тре побаламкати і ніґди не мислити про свій зовнішній вигляд, а думати лиш про то, якій бде відок у того, в кого ти трафіш !
2. СТРАЙК має бути твойов головнов метов ! Бо с
ам цімес метання в тому, жеби трафіти в максимальну кількіст "кеглів" єдним кідком менчов кількістьов натурпродукту.
3. Вага мішечка з гівном мусе бути підобрана відповідно до маси тіла митальшчіка.
4. Лінія плечей і рука, шо мече гівно, має утворювати  прямий кут в момент закінчиннє кідка,
ногі мают бути штивні, як спрунжина, а "снарядів" має бути запушчино три шонайменче.
При ідиальному положинні пличей, рук і ніг, точніст кідка збільшуєтсі нараз, би'сте знали, курва ! А, якшо ви приміните ше й принцип маятника, то кідок, народжиний в ризультаті такіх ідиальних варунків, бде більш прицільним і фист радісним для вас, а менче для мішені ! Коли, єдного разу, у вас то сі получіло, запамітайте назавше позицию кінцівок, амплітуду польоту гівна і стан душі в тім моменті ! Бо то є ідиальна позиція. Вивчіт то, як тАбличку про васю-мецината. 
Всьо, люде, можите сі користувати бисплатно, але ни забутьте поставіти вподобанку, бо як нє, то бде порушиннєм авторскіх прав. .....Аааа, мало`м ни забув, не мечіт гівно фист вісоко, бо можете попсувати суфіт !

Завше ваш, Яків Кутовий.