вівторок, 18 квітня 2017 р.

Аж мнов трєсе !

  Перид кажним свєтом, люде, мине найбільше шляк тиліпає тодий, коли мєстні папирово-илєктронні ґазети пістріют вітанками від ріжних партій, дипутато-мерів, заступників голів товариств з захисту підземних комунікацій, а також від голів громацкіх об'єднань з видобутку шмарклів у населиння і т.д. Тони папіру, гіги інформації, курва, всі сі клєнут у любови до Неньки, з усіх усюд цілюют в сраку нарід, а ЗА ВІКНОМ.... нє, холєрра ясна, НЕ ВЕСНА, а купи гівна, нипотребу і поміж того всього ті ж самі дипутато-мери, голови, заступники...   А типерка троха новін для тих, хто свєткував полюцку, то значи для тих, хто на свєткував поза зонов досяжности. Свєтий інтернет реляційонує, жи акурат на самі Свєта, в Арґинтині мєстний пастух найшов загатковий кам'єний кошик, в котрім лежєли величезні, не менш кам'яні єйці, розписані бориславскім земним воском . Фаховці швидкісним методом вівчили таємничу знахітку і нигайно озвучили підсумки досліджиннє. Палионтологи впевнені, жи тоті єйці належат динозаврам, шо підтверджує тиорію про то, шо навит мільйони літ тому на Земли жили ґосподарскі люде, котрі тримали такіх ото монстрів в себе на оборі. А ше в кошику найшли скаменілі залишкі кубаси, хріну і соли зи самого Дрогобичє. Повідомлєєсі, шо то вже не перше відкриттє, зроблене в тотій провінції. Раньче, в дивєносто семім році, вчені вже найшли тамка п'єть єєць мєстних дипутатів і єдне яйко типерішнього мера міста районного значиннє. Тоті можновладці свого часу фист сі залупили і не хтіли жити порєдно, тим самим прогнівивши фист відомого вождя величезного племені на імє Однояйцевий Тур. Був проведений аналіз скєри тотих єєц і їх волосє, але дані про то засикретили.   Уфологи від НАБУ тиж провели свої дослідження і підсумували, жи люцтво ни мусит шукати позазимні цивілізації у всесвіті, бо косміти вже давно жиют помежи нас. Иксперти вважєют, шо їхні придставникі вже давно мешкают ту, вивчєют Землю і нас з вами. На користь тоїво версиї говорят багато фактів, які остатнім часом можимо обсервувати докола. Наприклад, швидкісне вставляня вікон в зимовий пиріод, супермодне зара латаня доріг з пулівізатора в дошч і илєктронне диклярування космічних кораблів.    Би'сте знали, не забували, жи на днях наш дорогий призидент врешті підписов закон про свободу перисуванє і вільний вибір місцє проживаня. Типерка бдем сі совали, як хоч, де хоч, куда хоч і чим хоч, курна ! І коли в обливаний пониділок ти, хлопе, в сраку п'яний, бдеш спав на зупинці коло семої школи, най тіко хоч їден мєнт підойде і сі спитає, шо ти ту робиш. Тре му зразу пєрдольнути законом у воко ! Свобода, Бонзай, люде і зіґ смайл !   Про Еуробачинє. Після офіційного пітверджинє того, шо жаден прицтавник з маскальскім духом не в'їде в Україну, Еуропейска мовна спілка запропонувала Рофії два варіянти: перший – іти до сракі ВЖЕ, другий – прочитати перший і йти тамка пізніше. Обидві пропозиції рофійскій цинтральний "Нервный канал" відхилив і відмовивсі показувати конкурс, а також в нім участвувати. В честь того на Еуробаченні-2017 року, у Кийови бде найдовший чирвоний хідник. Про то'м сі довідов з офіцийного листка конкУрсу : “Найдовша за всю історію чирвона доріжка бде мала двіста шіїсєть п'єть метрів. Сцена без артистів важит трийціт тон, трибуни без глядачів– штириста підисєть. Би'сте вважєли, люде, бо ше двіста дванайціть тон наразі звисає з повали у вигліді ріжних фарфоцлів. На глядацкіх трибунах перидбачено сім тисіч місць для офіційних глядачів. Крісла для того Києву  люб’язно пожичила Арена-Львів. Також несамовито рикордну кількість, аж підисєть крісел, перидбачено для людий неповносправних. Після конкУрсу організатори то всьо паскуцтво переважат, периміряют і перирахуют, а ризультати передадут на то ТиСиНи, шо вражає ", - йдесі у повідомлинню. Хто після конкУрсу бде тріпати тотой хідник, ніц не кажут !   А тим чєсом на Уричі сі появив двоголовий мидвіть, люде ! Він вже давно тамка жиє, курва, ше відтодий як на Буковиці, коло Емігєсти пєрдольнув позазимний корабель з космітами. Я про то вже’м писов. Але типерка той мегамонстер збит часто зачєв до людий на обори залазєти. В єдних курку ґвізне, в других барана підбриє, всі банєкі подруляє, а деколи навит якусь ладну ґаздиню змолестує. Та найбільша біда, люде, шо він, курва, голоден, як насіров після коми і жере та зволодж в два горла чужу продукцію, як свою. А так, як в него замість сракі друга голова, то після такого злостного їдзеня, він сі робит щораз то більшішим, з кажним днем сі надуває, як бальон. І нима на него ради навит в міській раді. Бо він, франца така, по ночєх ше й дзюркі в асвальті робит, сміттє розкідає, фоси копає і людьом до пивниць нафту лєє. А закусює тотой скурчибик жилізними рурами і люде від того води в помешканнєх не мают. Буває вийде той Місько вночи надвір, відбере дзиґар в якогось паталахі і си лазит, курва, по Рурославі. З єдного писка папєрос стирчит, з другого зубочистка, ходе си по місту, як провдивий ґазда ! Деколи підскоче тарифов до Оровограду і нарозраблєє тамка так, шо навит жаден Льова ради ни дасть і йде си домів чериз Орівскій хрибет....   Тим не менче, люде, Бог є, все буде в нас сонячно. Тре просто сі помити. Зо Свєтом всіх !                                                  Завше ваш, Яків Кутовий. P.S. В когось з вас досі нима українскої клави ? То я вам, курва, куп'ю !!! Бо бдут вам сни китайськов сі снили !!!